อ.ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2020 เวลา 12:48 น.

ชื่อ-สกุล:

อาจารย์ ดร. ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

Dr. Krailerk Taweechue
วุฒิการศึกษา:

วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2541

วท.ม (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 2545

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 2557

เบอร์โทรศัพท์:
e-mail:

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ความเชี่ยวชาญ

สัตววิทยา วิทยาเอ็มบริโอ ดีเอ็นเอเทคโนโลยี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 06:06 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready