อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.

ชือ :

วุฒิการศึกษา :เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

อาจารย์ ดร.ปัทมาพร  ยอดสันติ

วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สภาวะสิ่งแวดล้อม)
วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)


081-4251006

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 06:24 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready