<
>
     
ผศ.เปี่ยม แก้วสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชือ :

 

วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปี่ยม  แก้วสวัสดิ์

Piem Keowsawat

กศ.บ.(ฟิสิกส์)
วท.ม.(การสอนฟิสิกส์)
Cert in Data Communication and Networking(NECTEC)
Cert. in Lab. Experiments in Physics (Germany) Cert. in GIS (AIT)

081-5707159

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready