อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.

ชือ :

อาจารย์สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
Sureerat Temawat

วุฒิการศึกษา :

วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฺB.Sc.(Geography) Chiangmai University

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Sc.(Geography) Chiangmai University

เบอร์โทรศัพท์ : 091-8751527
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2548-2555 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน อจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาที่สอน

4010701  โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มคอ.3
4013701   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ มคอ.3


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 06:52 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready