สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อาจารย์ณปภา หอมหวล 6246
2 อาจารย์ ดร. ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ 670
3 อาจารย์โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์ 672
4 อาจารย์สรญา ธิมาชัย 633
5 อาจารย์อารี น้อยสำราญ 5389
6 อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ 5997
7 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร 10769
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready