อาจารย์อารี น้อยสำราญ
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชื่อ-สกุล: อาจารย์อารี น้อยสำราญ
Miss.Aree Noisumran
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
คุรุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 2540
เบอร์โทรศัพท์ 089-0870819
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ ด้านขนมไทย อาหารว่าง อาหารไทย และอาหารท้องถิ่น

 

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน

 

ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ

อาหารไทย

ขนมไทย

เป็นกรรมการทดสอบด้านการประกอบอาหารไทยระดับ 1 ของกรมฝีมือแรงงาน

จังหวัดเพชรบุรี  /ประจวบคีรีขันธ์

วิทยากรด้าน ขนมไทย  และอาหารไทย

ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

 

 

 

 

บริหาร

ประธานสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

ปี 2557 -2558

 

 

 

 

ผลงานทางวิชาการ


ประเภทผลงาน


ชื่อผลงาน

ข้อมูลรายละเอียด

งานวิจัย

ตำรับอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นลาวโซ่ง  อำเภอ เขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  ได้รับแหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปี 2550-2551

 

 

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจขนมไทย และเบเกอรี่ จังหวัดเพชรบุรี ได้รบแหล่งทุนจาก สกว.       ปี 2552-2553

 

 

การพัฒนาขนมหวานเมืองเพชรเพื่อสุขภาพ ได้รับแหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2553-2554

 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดเกร็ดหิมะ  ได้รับแหล่งทุนจาก สกอ. ปี 2554-2555

 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเชอร์เบทลูกหว้า  2556

 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสาทรสุขภาพ  2556

 

 

การผลิตลมร้อนด้วยเตาชีวมวลสำหรับกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปี 2558

 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชนกระเหรี่ยง ปกาเกอะญอ ในพื้นที่สูงตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  ได้รับทุนสนับสนุน จาก  สำนักส่งเสริมการวิจัยในอุดมศีกษา   ปี  2558

 

8  กุมภาพันธ์  2559

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

 

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready