<
>
     
อาจารย์โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชื่อ-สกุล: อาจารย์โสมรัศมิ์  กล่ำกล่อมจิตร์
Miss Sommarut  Klamklomjit
วุฒิการศึกษา: คศ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2555
วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2551
เบอร์โทรศัพท์: 091-8867601
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ

อาหารไทยประยุกต์ บาร์และเครื่องดื่ม อาหารนานาชาติ

 

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน


ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ

อบรม

ฝึกอบรมหลักสูตรบาร์และเครื่องดื่ม

12-12/12/58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

 

ฝึกอบรมTOEIC

6-7,13-14/59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 

ฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มยอดฮิต

1-2/08/59 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 

วิทยากรร่วม

งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ขนมไทยกับความเป็นเอกลักษณ์เมืองเพชรบุรี

16/03/59 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 10:01 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready