กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2012 เวลา 12:00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศระดับคณะ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะทุกสาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์(อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 12:34 น.
 

รวมภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2555

 
DSC_0177
DSC_0177
DSC_0179
DSC_0187
DSC_0188
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0193
DSC_0213
DSC_0214
DSC_0218
DSC_0219
DSC_0224
DSC_0225
DSC_0226
DSC_0227
DSC_0228
DSC_0229
DSC_0230
DSC_0231
DSC_0232
DSC_0239
DSC_0240
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0248
DSC_0252
DSC_0253
DSC_0258
DSC_0260
DSC_0262
DSC_0265
DSC_0268
DSC_0270
DSC_0272
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0295
DSC_0300
DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
dsc_0159
dsc_0175
dsc_0176

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready