นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมคุณธรรมจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:58 น.

นักศึกษาคณะิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา จำนวน 500 คนในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา" เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีท่านพระครูวาทีวรวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร

การอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ ทางด้านจริยธรรม คุณธรรมเป็นอย่างมากและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

HOT Image Slider

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:28 น.
 

ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

 
dsc_0234
dsc_0234
dsc_0235
dsc_0236
dsc_0237
dsc_0238
dsc_0239
dsc_0240
dsc_0241
dsc_0242
dsc_0243
dsc_0244
dsc_0245
dsc_0246
dsc_0247
dsc_0248
dsc_0249
dsc_0250
dsc_0251
dsc_0252
dsc_0253
dsc_0254
dsc_0255
dsc_0256
dsc_0258
dsc_0259
dsc_0260
dsc_0261
dsc_0262

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready