พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 12:25 น.

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1, 2, 3

Download กำหนดการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2012 เวลา 12:14 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready