วันลูกวิทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฏาคม 2012 เวลา 17:00 น.

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 สโมสรกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานวันลูกวิทย์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ในทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชาของคณะวิทย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบ่งเป็นทีมตามสาขาวิชา มีการแข่งขันกีฬาต่างๆมากมาย เช่น ฟุตซอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน บาสเก็ตบอล เปตอง เป็นต้น และประโยชน์อีกหนึ่งอย่างในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของคณะวิทย์ฯ เพื่อทำการแข่งขันในกีฬาคอนขังใหญ่ ประจำปี 2555 ต่อไป การแข่งขันครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และเป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษา ทางสโมสรกิจการนักศึกษาจะดำเนินการในปีต่อๆไป อย่างต่อเนื่อง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2012 เวลา 05:08 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready