ข่าววิชาการ

Flow Chart ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ฝ่ายวิชาการคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุ ให้ นศ.ปี 5 (คบ.) 440
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 668
3 กิจกรรม Science Learning Community : SLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 687
4 การอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน: Project base Learning 1855
5 กำหนดการจัดการเรียนการสอน เทอม 1/2556 1423
6 ปฏิทินวิชาการคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 2419
7 ระบบการรายงานผล การดำเนินงานหลักสูตร 2109
8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2483
9 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4156
10 รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 4625
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready