ข่าววิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 181
2 กิจกรรม Science Learning Community : SLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 172
3 การอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน: Project base Learning 1441
4 กำหนดการจัดการเรียนการสอน เทอม 1/2556 1061
5 ปฏิทินวิชาการคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 2084
6 ระบบการรายงานผล การดำเนินงานหลักสูตร 1758
7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2058
8 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3523
9 รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 4163
10 ประกาศคุรุสภารับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3899
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready