ข่าววิชาการ

Flow Chart ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ฝ่ายวิชาการคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุ ให้ นศ.ปี 5 (คบ.) 104
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 341
3 กิจกรรม Science Learning Community : SLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 335
4 การอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน: Project base Learning 1593
5 กำหนดการจัดการเรียนการสอน เทอม 1/2556 1222
6 ปฏิทินวิชาการคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 2193
7 ระบบการรายงานผล การดำเนินงานหลักสูตร 1868
8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2200
9 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3684
10 รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 4326
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready