ข่าววิชาการ

Flow Chart ขั้นตอนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ฝ่ายวิชาการคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุ ให้ นศ.ปี 5 (คบ.) 681
2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 964
3 กิจกรรม Science Learning Community : SLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1002
4 การอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน: Project base Learning 2050
5 กำหนดการจัดการเรียนการสอน เทอม 1/2556 1578
6 ปฏิทินวิชาการคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 2589
7 ระบบการรายงานผล การดำเนินงานหลักสูตร 2291
8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2658
9 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4391
10 รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา 4803
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready