ประกาศคุรุสภารับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2009 เวลา 09:50 น.

ประกาศคุรุสภารับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ  หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์

 

 คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2009 เวลา 09:55 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready