<
>
     
รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 11 มกราคม 2012 เวลา 08:54 น.

รับสมัคร "นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ฯ"

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20
3. ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า  75 หน่วยกิต
4. ชอบทำกิจกรรมและพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวม

หมดเขตรับสมัครวันที่  17 มกราคม 2555

สนใจสมัครได้ที่  คุณชุติมา  แฉ่งฉายา  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
(โทร 032-493266 หรือ เบอร์ภายใน 1204)

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2012 เวลา 06:51 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready