<
>
     
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 06:46 น.

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 06:54 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready