<
>
     
การอบรมพัฒนาเทคนิคการสอน: Project base Learning PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 08 มกราคม 2014 เวลา 11:13 น.

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม "อบรมพัฒนาเทคนิคการสอน: Project base Learning" วันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 416 เพื่อสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่อาจารย์ พัฒนาเทคนิควิธีการสอนและการวัดผล ดังภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2014 เวลา 08:33 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready