กิจกรรม Science Learning Community : SLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 07:39 น.ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม Science Learning Community : SLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 3-4มิถุนายน2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้กับครูทั้งระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา

เพื่อวัดเคราะห์ปัญหา วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน พร้มทั้งจัดทำแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์สุธิดา ทองคำ อาจารย์เวธกา เช้าเจริญ และอาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 08:03 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready