ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 07:58 น.

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปรับปรุงแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 3  4 และ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและปฏิบัติงานวิชาชีพ

โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  389 คน ซึ่งจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฝึกสอน)  ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560  จำนวน 146  คน  และปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพ (สังเกต) ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 112 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 131 คน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 08:07 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready