<
>
     
ฝ่ายวิชาการคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุ ให้ นศ.ปี 5 (คบ.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 05:30 น.

เมื่อวันที่ 24 และ 25 มีนาคม 61 ที่ผ่านมา  ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 93 คน

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม เป็นการติววิชาเอก  โดยวิทยากร 4 ท่าน ประกอบด้วย  นายนฤชา  สายหมี  ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  นายคธาวุฒิ  สมทรง  ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และนายศักดา  จันทร์กลั่น  ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี  และอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์  ประธานสาขาวิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้และนักศึกษายังได้ทดลองทำตัวอย่างข้อสอบเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบจริง

และในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 61  เป็นการเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมตัวก่อนสอบจริง  ร่วมเสวนาโดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการสอบบรรจุทั้ง  4  สาขาวิชา  ประกอบด้วย นายนฤชา  สายหมี  ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  นายคธาวุฒิ  สมทรง  ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางสาววิภาวัณ  แสงสวี  ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี  และนายเมธา  ขันเงิน  ศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา  ซึ่งศิษย์เก่าทั้ง 4 ท่าน ได้แนะนำวิธีการเตรียมตัว  เคล็ดลับในการอ่านหนังสือและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ก่อนที่จะสอบจริงในปี 2561 นี้  นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  โดยนายศักดา  จันทร์กลั่น ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี  เพื่อเป็นแนวทางและการปฏิบัติตนในการสอบสัมภาษณ์  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้ในเชิงวิชาการและแรงบันดาลใจเพื่อนำทางไปสู่ความสำเร็จในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยต่อไป

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready