ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
มากที่สุด
180  49.9%
มาก
72  19.9%
ปานกลาง
47  13%
น้อยที่สุด
32  8.9%
น้อย
24  6.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  361
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2021 เวลา 06:29 น.

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready