เอกสารฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการลาศึกษาต่อของพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน
แบบติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส
แบบประเมินรองคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินผู้ช่วยคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินประธานสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินรองศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบสำรวจการดำเนินงานของหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อ การกำหนดภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระบบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตัวอย่าง แบบติดตาม/ประเมินแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายไตรมาส
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready