<
>
     
ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเตรียมเส้นใยในการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง วารสารเกษตรนเรศวร ปีที่ 12 (ฉบับพิเศษ) สิงหาคม-ธันวาคม 2552
การเพาะเมล็ดเอื้องไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)ในหลอดทดลอง อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และนายสุรชัย จันทร์หงษ์ แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารเกษตรนเรศวร ปีที่ 12 (ฉบับพิเศษ)สิงหาคม-ธันวาคม 2552
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 4

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready