ข่าวงานวิจัยคณะ
สรุปทุนวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ2563 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 23:18 น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 23:24 น.
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมออนไลน์เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 05:18 น.

 

ด้วยอาจารย์ ดร. กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิตัล ได้ดำเนินการโครงการที่ร่วมมือกับ สสวท.จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  ถึง 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 05:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครู สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2020 เวลา 08:37 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2020 เวลา 04:06 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:40 น.

ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดี และนางสาวชนิดา ศรีสาคร นักวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มีนาคม 2020 เวลา 03:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready