ข่าวงานวิจัยคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมออนไลน์เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 05:18 น.

 

ด้วยอาจารย์ ดร. กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิตัล ได้ดำเนินการโครงการที่ร่วมมือกับ สสวท.จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  ถึง 5 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 05:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครู สำหรับวิทยากรแกนนำ (Local Trainers) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2020 เวลา 08:37 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2020 เวลา 04:06 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:40 น.

ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล โดย อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดี และนางสาวชนิดา ศรีสาคร นักวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 มีนาคม 2020 เวลา 03:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรม “หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” (จป.หัวหน้างาน) แบบ Public PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:02 น.

เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ และอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:12 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันนักประดิษฐ์ 2563 THAILAND INVENTORS’DAY 2020 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:28 น.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 ท่านได้ เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน”  THAILAND INVENTORS’DAY 2020  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready