<
>
     
ข่าวงานวิจัยคณะ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 นศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี 269
2 คณะวิทยาศาสตร์บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผลิตภัณฑ์นวดเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและการนวดพื้นฐานด้วยสมุนไพร ระยะที่ 1” ชุมชนโค้งตาบาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 278
3 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์ 2562 339
4 ผลงานวิจัยในปี255860-61 1017
5 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัย ณ เมือง Kiryu ประเทศ ญี่ปุ่น 1032
6 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัย ESPRel 1218
7 นักศึกษาสาขาวิชา วิทย์-เทคโน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี 1128
8 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 1489
9 ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ม.มหิดล 1291
10 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ รุ่นที่ 1 1138
11 แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 1513
12 ขอแสดงความยินดี 1619
13 คณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 1554
14 คณาจารย์คณะวิทย์ นำเสนองานวิจัยนานาชาติ 1868
15 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนักวิจัย 1944
16 ผศ.สุนันทศักดิ์ นำเสนอผลงานวิจัย ด้านพลังงาน 1546
17 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมนานาชาติ 1881
18 ผลงานวิจัยในปี2558 1003
19 ผลงานวิจัยในปี2557 3484
20 หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ปีงบ 2557 1848
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready