<
>
     
ข่าวงานวิจัยคณะ
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:28 น.

เรียนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่าน

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่เกิน 30,000 บาท) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านใดที่สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์งานวิจัยของคณะฯ http://sci.pbru.ac.th/
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอแสดงความนับถือ

สุคนธา สุคนธ์ธารา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:44 น.
 
แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:06 น.

เรียน อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิจัยขอแนบเอกสารการขอนุมัติ และรายละเอียดการจัดทำเล่มรายงาน
เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ต่อไป
สามารถdownload การขอนุมัติโครงการปี 2560 (ต้นฉบับ)ได้ที่นี่

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:18 น.
 
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 16:08 น.

ขอแสดงความยินดี อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อ.อารี น้อยสำราญ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น

อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อ.อารี น้อยสำราญ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ "วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:37 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 06:39 น.

อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research EXPO 2016) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิล์ด  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณาจารย์คณะวิทย์ นำเสนองานวิจัยนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 07:06 น.

ผู้ช่วยสาสตราจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์   และ อาจารย์ ดร.สรวิศิษฏ์  รักพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 6

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready