<
>
     
คณาจารย์คณะวิทย์ นำเสนองานวิจัยนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 07:06 น.

ผู้ช่วยสาสตราจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์   และ อาจารย์ ดร.สรวิศิษฏ์  รักพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในงาน STEMa 2016 International  Conference on Science and Technology of Emerging Material. เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ  โรงแรม Holiday inn  เมือง พัทยา  ได้นำเสนอผลงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น  ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 โดยนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และยังนำมาประกอบกับการวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัย ซึ่งสามารภพัฒนาต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้อีกต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready