คณาจารย์คณะวิทย์ นำเสนองานวิจัยนานาชาติ พิมพ์
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 07:06 น.

ผู้ช่วยสาสตราจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์   และ อาจารย์ ดร.สรวิศิษฏ์  รักพาณิชย์  อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในงาน STEMa 2016 International  Conference on Science and Technology of Emerging Material. เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ  โรงแรม Holiday inn  เมือง พัทยา  ได้นำเสนอผลงานครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น  ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 โดยนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และยังนำมาประกอบกับการวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัย ซึ่งสามารภพัฒนาต่อยอดในเชิงพานิชย์ได้อีกต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.