<
>
     
ขอแสดงความยินดี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2016 เวลา 16:08 น.

ขอแสดงความยินดี อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อ.อารี น้อยสำราญ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น

อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อ.อารี น้อยสำราญ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ "วิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา อาหารพื้นบ้านในอำเภอเมืองเพชรบุรี" และได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:37 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready