คณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 06:09 น.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำบุคลากร และนักศึกษา จำนวน 80 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

Thailand Inventors 2018  Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ BITEC : Bangkok International Trade & Exhibition Center โดยการนำของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณาจารย์ในคณะ การศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรสามารถนำเอาประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 05:39 น.