บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์ 2562 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 03:21 น.

 

ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ท่าน เข้าศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์ 2562 Thailand Inventors’Day (IPITEx2019)ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ซึ่งมีผลงานการประดิษฐ์คิดค้นกว่า 1500 ผลงานทั้งในประเทศและจากต่างประเทศมาจัดแสดง รวมถึงการแสดงนิทรรศการ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์  กิจกรรมการฝึกอบรม กิจกรรมการเสวนา   โดยการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ บุคลากรสามารถนำแนวคิด มาพัฒนาในการทำวิจัย เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 03:51 น.