บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน มรภ.สุรินทร์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:54 น.

เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2563 บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการ ในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ”การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส คล่องพยาบาล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมการนำเสนอการพัฒนางานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีผู้นำเสนอคู่มือปฏิบัติงาน จากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ดังนี้ นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา นางสาวชนิดา ศรีสาคร และนายประชุม พันออด โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาคู่มือให้ดียิ่งขึ้นไป

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:23 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready