คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 06:54 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาครู  และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ประกอบด้วย

1.

รองศาสตราจารย์สุเทพ  ลิ่มอรุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมวงษ์  แปลงประสพโชค

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.

นายกิตติศักดิ์  กระหลับนาค

ผู้แทนศิษย์เก่า

5.

นางพรทิพย์  พ่วงทอง

ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

6.

นางสาวขวัญเรือน  อินทจักร์

ผู้แทนผู้เรียน

พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ประกอบด้วย

1.

นายศักดา  จันทร์กลั่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถลกภักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.

นางสาวปวีณ์สดา  รามนัฏ

ผู้แทนศิษย์เก่า

5.

นางสาวมัณฑนา  กันพร้อม

ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

6.

นายศุภกิจ  เหลืองทอง

ผู้แทนผู้เรียน

พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาเคมี


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 4 ปี ประกอบด้วย

1.

อาจารย์ ดร.พินิจ  ขำวงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

อาจารย์ ดร.ศศิธร  โสภารัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.

นางสาวณราภรณ์  ชาตรี

ผู้แทนศิษย์เก่า

5.

นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย

ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

6.

นางสาวชฎาพร  อดทน

ผู้แทนผู้เรียน

พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมการวิพากษ์ในครั้งนี้


และ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ปี) ประกอบด้วย

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนศึก  โพธิศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.

นายคธาวุฒิ  สมทรง

ผู้แทนศิษย์เก่า

5.

นายพิภัช  สุขประเสริฐ

ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

6.

นางสาววิจิตรา  เต็มหน

ผู้แทนผู้เรียน

พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07:57 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้955
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1777
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้955
mod_vvisit_counterเดือนนี้4565
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด2096473

Who's Online

เรามี 111 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready