นักศึกษาสาขาเชฟ และสาขาอาหารฯ รับรางวัลเหรียญทองและทองแดง รายการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” พิมพ์
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:25 น.

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะฝีมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” สาขาการทำมัสมั่น

ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ดำเนิการจัดแข่งขันโดยกระทรวงแรง  " Amazing Thai Taste  เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนริศ  อรุณพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

- รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอชิตพล สังข์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ครั้งนี้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ฝึกฝน จนเกิดทักษะ ความชำนาญ เพื่อเข้าแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัย และยังสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:14 น.