นักศึกษาสาขาเชฟและอาหาร รับรางวัลการแข่งขันประกอบอาหารระดับชาติ (FOOD & HOTEL THAILAND 2019) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 03:38 น.

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร (Food and Hotel Thailand 2019) ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 โดยส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 26 รายการ นักศึกษาทั้งหมด 18 คน โดยมีผลการแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้

การแข่งขัน world street food

นางสาวชฎามาศ. โลหะชุมพล รางวัลชนะเลิศ

นางสาวจารุวรรณ. ดำสะอาด. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวกนกวรรณ. หนูแก้ว. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวคณิชชา. บัวเกิด. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวนนทกร วิเชียรวุฒิชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายอชิตพล. สังข์ทอง. รางวัลชมเชย

ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์ณปภา. หอมหวล

อาจารย์ ดร. อัจฉริยะกลู. พวงเพ็ชร

อาจารย์ วัชรินทร์. สุขสนาน

 

การแข่งขันอาหารไทยต้นตำรับ

นางสาวชฎามาศ. โลหะชุมพล. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายกิตติพงษ์. สุขพร้อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายอชิตพล สังข์ทอง. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายสมภพ. ฉิมรวย. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายปรัชญา หวังสวัสดิ์ รางวัลชมเชย

ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์ณปภา. หอมหวล

อาจารย์ศจีมาศ. นันตสุคนธ์

อาจารย์ ดร. อัจฉริยะกูล. พวงเพ็ชร

อาจารย์ วัชรินทร์ สุขสนาน

 

การแข่งขันอาหารไทยสมัยใหม่

นางสาวปรางสิญานี สิงห์เล็ก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวสรารัตน์ วินโยธิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายนริศ  อรุณพงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวคณิชชา บัวเกิด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์ศจีมาศ. นันตสุคนธ์

อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล. พวงเพ็ชร

อาจารย์วัชรินทร์. สุขสนาน

 

การแข่งขัน Burger innovation

นางสาวญานิกา ทองเพน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

นางสาวชฎามาศ โลหะชุมพล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวอัญชิสา. ศรีสว่าง. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายกิตติพงศ์. สุขพร้อม  รางวัลชมเชย

ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์ศจีมาศ. นันตสุคนธ์

อาจารย์วัชรินทร์. สุขสนาน

อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล. พวงเพ็ชร

 

การแข่งขันอาหารยุโรปจานหลัก จากเป็ด

นายนริศ. อรุณพงษ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

นางสาวสุนันทา. ธนูศิลป์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายโรจนศักดิ์. ขันธคีรีวัฒน์ รางวัลชมเชย

นางสาวนนทกร. วิเชียรวุฒิชัย รางวัลชมเชย

ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์ณปภา. หอมหวล

อาจารย์วัชรินทร์. สุขสนาน

อาจารย์ดร. อัจฉริยะกูล. พวงเพ็ชร

 

การแข่งขันอาหารยุโรป seafood free style

นายนริศ อรุณพงษ์. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นายธนภัทร. มงคลพันธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวสุนิสา. เภาบาง. รางวัลชมเชย

ควบคุมการฝึกซ้อม

อาจารย์ดร.อัจฉริยะกูล. พวงเพ็ชร

อาจารย์วัชรินทร์. สุขสนาน

นายทศพร. ลิ้มดำเนิน

 

อำนวยการฝึกซ้อมโดย

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

ผศ. นารีนารถ. ศรีวรนารถ

อาจารย์ ดร. มนัญญา. ปริยวิชญภักดี

อาจารย์ ดร. กฤษฎา. ตั้งชวาล

ผศ.ดร. พูนศิริ. ทิพย์เนตร

อาจารย์สุทิดา ทองคำ

อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ

อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

อาจารย์ วรรณา วัฒนา

อาจารย์อารีย์. น้อยสำราญ

อาจารย์ธนิดา. ชาญชัย

อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์. วิจิตรปัญญารักษ์

นางพิทยาภรณ์. พิริยะสุขถาวร

 

เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

นางสาวกชพรรณ จิรประเสริฐวงศ์

นาวสาวนรกลม. สิงห์เล็ก

นางสาววรรณวิไล ยกย่อง

นางสุจิตรา ญาตินุกูล

นายนพดล. เมืองนก

นายณัฏฐนันท์. ศูนย์จันดา

นางสาวสุจิตรา ถึงโภค

นายทศพร. ลิ้มดำเนิน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 04:19 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1022
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1777
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1022
mod_vvisit_counterเดือนนี้4632
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด2096540

Who's Online

เรามี 133 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready