รายการกิจกรรมการประกวดแข่งขัน วันที่ 17 สิงหาคม 2566

รายการกิจกรรมการประกวดแข่งขัน วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Line ::

bit.ly/sciweek_pbru

>> scan qr code >>

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

รัชกาลที่ 4

นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9

นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science and Technology

นิทรรศการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ผลงาน นวัตกรรม

ผลงานจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

[elementor-template id="6558"]