สถิติการให้บริการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผศ.ณรงค์-ไกรเนตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
SCI News

ข้อมูลและสถิติ

0
หลักสูตร
0
สาขา
0
นักศึกษา
0
ศิษย์เก่า
0
บุคลากร

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

PBRU Culinary&Bistro

ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 10:30 น. ถึง 19:30 น.
โทรสั่งอาหาร-สำรองที่นั่ง : 032 708 647 | 097 012 1693
อาคาร 27 อาคารปฏิบัติการโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

อ่านข่าวทั้งหมด

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างฉลาด สร้างโอกาสให้ชีวิตอย่างยั่งยืน

Play Video

บริการ / ฐานข้อมูล และ ระบบสารสนเทศ

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การขอใช้ห้องประชุม

สามารถติดต่อจากห้องประชุม ฯ ได้ที่นี่

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรคณะิทยาศาสตร์ ฯ สามารถเข้ใช้งานระบบฯ ได้ที่

วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นวารสารที่ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

SCI | Gallery

ภาพกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม ที่ดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี